Telogent hårtap fra stress

Nordic Hair har det siste halvåret fått så mange spørsmål om plutselig hårtap – som er, opplever at de plutselig begynner å mistemye hår uten grunn i det hele tatt. Men sannheten er at når vi møterfolk og begynner å nøste opp i hvordan folk har hatt det i deres liv det siste året, de gjentatte forklaringer som ofte løser spørsmålet om hvorfor håret faller ut så raskt.

Mange mennesker har en vanskelig tid på jobben hans medtrusselen om å bli sparket mens andre har allerede gjort overflødige – i felles er at de kommer under sterkt økonomisk stress. Dette fører ofte til spenninger i forholdet til dårlig søvn som et resultat – noe som bidrar til psykologisk stress i kroppen. Dette fører til flere symptomerog problemer med hårtap kan være en av de klart observerbare.

Vi klassifiserer dette hårtap som en ”telogen hårtap” på grunn avsterk følelsesmessig stress. Normalt vi løse disse problemene medlaser behandling og nålrullning over en 4-6 måneders periode, mendet krever en aksept for at de er svært stresset og at du prøver åpåvirke den i riktig retning – som de fleste også gjør når de ser de negative effektene som kan oppstå – som er vesentlig hårtap.