Legemidler

Manga legemidler finns det mot hårtap men det vanligaste er Minoksidil som finns som liniment med oppløsning 5%: 1 ml inneh.: Minoksidil 50 mg, etanol (96%), propylenglykol, renset vann.

Indikasjoner:

Alopecia androgenetica (arvelig håravfall) hos menn og kvinner. Recrea Forte hindrer håravfall og stimulerer hårvekst hos personer med alopecia androgenetica.

Dosering:

Kan brukes av voksne fra 18 år og oppover. 1 ml appliseres 2 ganger daglig på hodet. Hår og hodebunn bør være tørre før påføring. Etter applisering skal hendene vaskes grundig. Total døgndose må ikke overstige 2 ml. Se bruksanvisningen.

Bivirkninger:

Hyppige (>1/100): Hud: Lokal rødhet, kløe og tørrhet eller flassing på hud/hodebunn.

Sjeldne (<1/1000): Hud: Hypertrikose (uønsket hårvekst inkl. økt hårvekst i ansiktet hos kvinner). Økt hårtap ved behandlingsstart skyldes sannsynlig minoksidils virkning på skifte av hår i den hvilende telogene fase til den voksende anagene fase. Den midlertidige økningen i hårtap inntrer vanligvis 2-6 uker etter behandlingsstart og stopper i løpet av 2 uker. Hvis hårtapetvedvarer mer enn 2 uker, skal behandlingen seponeres og lege kontaktes.

Sirkulatoriske: Hypotensjon.

Egenskaper:

Klassifisering: Hårvekststimulerende middel.

Virkningsmekanisme: Eksakt mekanisme ukjent. Stimulerer hårveksten sentralt på hodet hos personer med tidlige og mindre uttalte stadier av alopecia androgenetica. Alopecia androgenetica gjenkjennes vanligvis ved skallet bakhode hos menn og tynnere hårvekst i hodebunnen hos kvinner. Håravfallet forventes å opphøre tidligst etter omkring 3 måneders behandling. Gjenvekst av hår vil vanligvis skje etter 2 måneders bruk av oppløsningen. Graden av effekt og hvor raskt denne inntrer er individuell. Det kan ta opptil 8 måneder for kvinner og 12 måneder for menn å oppnå best mulig resultat. Håravfall har vist seg å opphøre hos 4 av 5 pasienter. Større eller mindre grad av ny hårvekst er påvist hos gjennomsnittlig 6 av 10 pasienter. Tilbakegang til den opprinnelige tilstand er sett 3-4 måneder etter avbrutt behandling.

Absorpsjon: Minoksidil absorberes i liten grad fra normal uskadet hud etter lokal applikasjon. I gjennomsnitt når 1,4% (0,3-4,5%) av totaldosen systemsirkulasjonen. Det er ukjent om pågående hudsykdom påvirker absorpsjonen.

Metabolisme: Etter seponering elimineres 95% av systemisk absorbert minoksidil i løpet av 4 dager.

Utskillelse: Hovedsakelig via urinen.

Forsiktighetsregler:

Skal kun brukes på frisk og normal hodebunn. Bør ikke brukes ved plutselig eller flekkvis håravfall, eller håravfall som skyldes sykdom eller legemiddelbruk. Systemiske effekter er ikke påvist ved topikal anvendelse med normal dosering, men kan ikke utelukkes ved situasjoner som gir økt absorpsjon, som ved feilbruk eller usedvanlig ømfintlighet. Behandlingen skal avbrytes og lege kontaktes hvis tegn på lavt blodtrykk som besvimelse eller svimmelhet oppstår, ved brystsmerter, økt hjertefrekvens, plutselig uforklarlig vektøkning, hevelse i hender eller føtter, eller vedvarende rødhet eller andre tegn på irritasjon i hodebunnen. Dersom preparatet kommer i kontakt med øynene, skadet hud eller slimhinner, kan det forårsake svie og irritasjon. Bør derfor vaskes av med store mengder vann. Inneholder propylenglykol som kan forårsake hudirritasjon. Sprayen bør ikke innåndes. Enkelte har erfart endringer i hårfarge og/eller hårkonsistens. Opplysninger om preparatets sikkerhet hos pasienter under18 år mangler.

Källa: ur Fellekatalogen